Animatie op maat

In ons woonzorgcentrum wordt door al onze medewerkers een animatieve grondhouding uitgesproken.  Dit omdat animatie thuishoort binnen de totaalzorg. Het is de bedoeling dat de levenswijze van onze bewoners zoveel mogelijk behouden blijft en dat de tijd die ze bij ons doorbrengen als zinvol ervaren wordt. We willen namelijk dat onze bewoners zich welkom en vooral thuis voelen bij ons.

Activiteiten worden steeds in kleine, gemengde groepjes georganiseerd, zodat elke deelnemer nauw betrokken wordt. Bewoners die niet in aanmerking komen voor een groepsactiviteit worden individueel verwend met een relaxatiebad, handmassage, kamergesprek, wandeling, ... 

Verder worden er jaarlijks ook een aantal grote activiteiten georganiseerd, waaronder optredens, een tuinfeest, ...

DE HOGE HEIDE